HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

İŞ EKOSİSTEMİ

Ana sermayedarı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı olan HAVELSAN; Komuta Kontrol, Deniz Savaş Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri (e-devlet uygulamaları), Simülasyon ve Eğitim Sistemleri, Anayurt Güvenlik Sistemleri, Siber Güvenlik & Bulut Bilişim Teknolojileri, Enerji Yönetim Sistemleri, Bilgi-haberleşme teknolojilerindeki uzmanlığı ve sistem entegrasyonu kabiliyetleri ile; veriyi bilgiye, bilgiyi karar vericiler için güçlü araçlara dönüştüren maliyet etkin entegre sistemleri, Askeri ve Sivil alanlarda alt sistem bazından, platform bazına kadar, yurtiçi ve yurt dışı müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak çözümler geliştirmektedir.

HAVELSAN olarak, yurtiçinde ve yurtdışında markalaşmış bir milli teknolojiye sahip olmanın avantajını yaşamak için, sektör dinamiklerinin birbirleri ile güçlü bir “İş Ekosistemi” kurması, uzman birikimlerin ve nitelikli kaynakların birbirlerini desteklemesine dayalı olduğuna inanmaktayız.

Ön Başvuruda bulunmadan önce, web sayfamızdan HAVELSAN içerisinde yürütülen faaliyetlerinin incelenmesi, firmanız faaliyet alanlarının HAVELSAN ihtiyaçlarına uygunluğunun tarafınızca da değerlendirilmesi önem arzetmektedir.

Bu kapsamda verimli işbirlikleri oluşturabilmek için sizlerin yetenek ve kabiliyetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesini teminen aşağıda belirtilen aşamaların hepsi veya bir kısmı gerçekleştirilecektir:
  1. Ön Değerlendirme: iseko@havelsan.com.tr e-mail adresine başvurunuz halinde sizlere gönderilecek ön değerlendirme formlarını doldurarak bize geri göndermeniz neticesinde; yapılacak ön değerlendirmede HAVELSAN için potansiyel işbirliği niteliği oluşturmanız halinde kayıt altına alınabilmeniz için firmanıza özel HAVELSAN İş Ekosistemi portal başvuru şifreniz gönderilecektir.
  2. İnceleme ve Portal Başvuru Şifresinin Gönderilmesi: Firmanıza özel portal başvuru şifre ile HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde sizden istenilen tüm bilgileri ve ekleri tamamlayarak ilk aşamada Kayıtlı İş Ortağı/Alt yüklenici durumuna geçilmiş olunacaktır. Söz konusu incelemeye yönelik daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle ayrıca temasa geçilebilecektir.
  3. Yerinde Değerlendirme Ziyareti: İlgili uzmanlarımız tarafından sizinle temasa geçilerek, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda ve işbirliği olanaklarının görüşülmesine yönelik firmanıza yerinde değerlendirme ziyaret yapılabilecektir.
  4. Yerinde İnceleme: Firmanız, HAVELSAN personeli ve/veya HAVELSAN tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından yapılacak idari, teknik ve kalite uygulamalarına yönelik değerlendirmeler neticesinde, firmanıza yönelik bir raporlama yapılabilecek ve bu raporlamaya istinaden firmanıza yönelik puanlama gerçekleştirilebilecektir. Firmanıza ziyaretimiz esnasında, tarafınızca sunulan bilgi ve dokümantasyon sizlerle birlikte değerlendirilecektir.
Bu çalışmalar kapsamında, firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler kesinlikle “TİCARİ GİZLİ” olarak muhafaza edilecektir.
Süreç ile ilgili sorularınız ve daha detaylı bilgi için aşağıda bildirilen, e-posta ve telefon numaraları ile iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
 

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:17.1.2017
Yavuz EKİNCİ
0 (312) 219 57 87 / 1546

iseko havelsan.com.tr
-516