HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz

HAVELSAN'da eleman seçme ve yerleştirme sürecinin amacı, mevcut pozisyon açıklarını, yıllık yapılan insan gücü planlamaları doğrultusunda, şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne en uygun temel yetkinlikler ile pozisyona ait özel yetkinliklere göre seçilmiş en uygun aday ile doldurmaktır.
 
HAVELSAN'a başvurular internet sitemiz üzerinden online olarak ya da anlaşmalı olduğumuz www.kariyer.net internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. Şirketimize iletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları veri tabanına kaydedilir. Yıllık işgücü planlaması doğrultusunda pozisyon açığı olduğu takdirde, bu veri tabanından araştırma yapılarak, iş tanımları ile gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur.
 
Aranan pozisyona uygun yetkinliklere sahip olan adaylar Personel Seçme Esasları Prosedürü kapsamında aşağıda yer alan Aday Sınav Gereklilikleri Esasları başlığı altında yer alan kriterlere göre ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylarla Teknik Mülakat yapılır. Bu mülakatta adaylar ilgili yöneticiler tarafından teknik açıdan değerlendirilir. Mülakat sonucunda en başarılı olan adaylara kişilik testi uygulanır ve Personel Değerlendirme Kuruluna alınır.
İnsan Kaynaklarının da bulunduğu Personel Değerlendirme Kurulunda adayların temel yetkinlikleri, profosyenel hayattaki tutum ve davranışları ile şirkete uygunlukları değerlendirilir. Kurul sonucunda uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır ve işe yerleştirme işlemleri tamamlanır.

ADAY SINAV GEREKLİLİKLERİ ESASLARI
 
HAVELSAN’a iş başvurusu yapan adaylara uygulanacak sınavlar ve bunlara ilişkin baraj puanları, aşağıda tablo halinde verilmektedir.

 
ADAYIN DURUMU TEKNİK UZMANLIK SINAVLARI YABANCI DİL SINAVLARI HVL SINAVI TEKNİK MÜLAKAT
ALES KPSS GRE GMAT TOEFL KPDS ÜDS YDS
Üniversite Mezunları/
Mühendis Adayı
≥ 80 ≥ 75 ≥ 157 ≥ 550 ≥ 79 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75   ≥15
Ön Lisans Mezunları   ≥ 70       ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 75 ≥15
Lise Mezunları   ≥ 65       ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 75 ≥15
İlköğretim Mezunları                   ≥15
NOT: Sınav sonuçları en fazla 4 (dört) yıl için geçerlidir. Gazi ve engelli adaylardan teknik sınav sonucu istenmez, sadece mülakat ve Kişilik Testi uygulanır.

Teknik Uzmanlık Sınavları
 • Lisansüstü eğitimini tamamlayan adaylarla, en az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip adaylardan Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez. 
 • Lisans Mezunları:
  • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylardan;
  • Not ortalaması ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez.
  • Not ortalaması < 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (ALES için 80) istenir.
 • Teknik bölümler için KPSSP1 puan türünden (Genel Yetenek 0,70; Genel Kültür 0,30),  idari bölümler için KPSSP3 (Genel Yetenek 0,50; Genel Kültür 0,50) puan türünden değerlendirilecektir.
 • Ön lisans mezunları:
  • KPSSP93 puan türünden, Ortaöğretim (lise) mezunları KPSSP94 puan türünden değerlendirilecektir.

Yabancı Dil Sınavları
Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli ise;
 • Üniversitelerin tüm derslerde yabancı dilde öğretim veren bölümlerinden mezun olan adaylardan ve iş tanımı kapsamında yabancı dil bilgisi gerekmeyen adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.
 • 3 (üç)  yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olan adaylardan, istihdam edileceği pozisyon için istenilen seviyede yabancı dil bilgisine sahip olduğunu beyan edenler için; adayın bağlı olacağı en üst seviyedeki yöneticinin de yabancı dil yeterliliğinin istenilen seviyede olduğunu teyit etmesi ve yazılı olarak “yabancı dil seviyesi uygundur” onayını vermesi durumunda yine sınav sonuç belgesi istenmez.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:17.1.2017
-516