HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Vizyon Misyon ve Etik Değerler

Vizyon;
Gerçek dünyadan siber uzaya, savunma, güvenlik, komuta kontrol, bilgi yönetimi ve eğitim alanlarında, ağ destekli ve otonom teknolojik çözümlerle fark yaratan bölgesel lider olmak.

Misyon;
Müşterilerimize savunma, güvenlik, komuta kontrol, bilgi yönetimi ve eğitim alanlarında; karar alma ve görev etkinliklerini artıran, bilgi ve iletişim üstünlüğünü sağlayan ileri teknolojiye dayalı, entegre, güvenilir, hızlı çözümler sunmak ve lojistik hizmetleri sağlamak.

Kurumsal Değerler;
HAVELSAN bu vizyon ve misyonunu, aşağıda verilen kurumsal değerler çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Rekabetçilik,
Yaratıcılık,
Paydaş Memnuniyeti,
Etik Değerler.

Bilişim ve Savunma şirketi olarak HAVELSAN;
Bütün işlerinin ahlaki, adil, tarafsız, iş yaptığı ülkelerin yasa ve mevzuatına uygun ve evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olmasına dikkat eder. Çalışanlar yaptıkları her işlemde HAVELSAN ’ın itibarını zedelememeye azami özeni gösterirler.

HAVELSANLILAR;
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke ve Şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hiç bir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmazlar.
 • Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde evrensel iş etiği ilkelerine ve HAVELSAN değerlerine ve yüksek bir çalışma ahlakına uygun davranırlar.
 • Şirketle ilişkili tüm etkileşen gruplarına tutarlı ve dürüst davranırlar.
 • Şirkette edindikleri bilgiyi ve Şirket kimliğini kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğine önem verirler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar. 
 • Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar. 
 • Ülkemizdeki ve iş yaptığımız diğer ülkelerdeki kanunlara ve HAVELSAN’ ın etkileşimde bulunduğu kurum/kuruluşların prosedürlerine uygun davranırlar 
 • Şirketin finansal, fiziki ve beşeri kaynaklarını kendilerine emanet edilmiş milli bir kaynak olarak görür etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler. 
 • Kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve ihlal etmezler. 
 • Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat sarf ederler. 
 • Etkileşimde bulundukları tüm kişi/kuruluş ve kurumlardan da HAVELSAN’ ın etik değerlerine uygun davranmalarını beklerler.
 • Her çalışan iş etiği sürecimizi öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almaktan sorumludur. 
 • Etik olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler etik hattına bildirilmelidir.
 • HAVELSAN’ da etik ilkelerinin ihlali asla hoş görülmeyecek ve gereken işlem yapılacaktır.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:31.8.2016
-516