HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Yönetimin Mesajı

Değerli Halkımız ve HAVELSAN'lılar,

HAVELSAN; 1982 yılında çıktığı teknolojik iletişim ve bilişim yolculuğunu 2015 yılında büyük bir sıçrama yaparak devam ettirmiş, gelirlerini 1.5 kat arttırarak 564 Milyon TL'ye, faaliyet kârını 5 kat arttırarak 102 Milyon TL'ye, iş hacmini % 30 büyüterek 2,9 Milyar TL'ye yükseltmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne denk gelen Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri; kişi başına 25.000 dolar geliri ve 500 milyar dolar ihracatı ile dünyanın ilk 10 ekonomisi olmayı öngörmüş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)'nda vakıf şirketlerinin 5 milyar ihracatı, 1,5 milyar dolar karı ile ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte ilk ülkeler arasında yer almayı hedeflemiştir. Türkiye'nin bu hedeflerine ulaşabilmesi ancak katma değeri çok yüksek olan "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" alanında özgün ürünler üreterek dünyaya ihraç etmemiz ile mümkün olabilecektir.

Günümüzde bilgi-yazılım teknolojileri, tek bir bireyden, devletin ve devletlerin tüm yaşamlarını, koordine ve kontrol eden görünmeyen bir güç, bir silah ve korkunç bir savaş aracıdır.

Bilgi Teknolojileri kıt doğal kaynakların etkin kullanılması, enerji ve su tasarrufu, akıllı ev ve şehirlerin tesisi yazılımları ile mümkün olmaktadır. Yaşamımızda yazılımın kullanılmadığı alan bulunmamaktadır.

Siber tehditlerinin ön plana çıktığı günümüzde sistemlerimizi güvenilir bir ortamda kullanmak istiyorsak tüm sistemlerimizin yazılımlarını kendimiz yapmalıyız. HAVELSAN bugüne kadar kazandığı tecrübe ve yaptığı ve yapmakta olduğu Ar-Ge çalışmaları ile tüm bunları yapmaya muktedirdir.

HAVELSAN, Türk Halkının ve paydaşlarının gururla anlatabileceği "Global Bir Marka" olmak için bugüne kadar olduğu gibi tüm personeli ile çalışmaya devam edecektir.

HAVELSAN'ı kendi tasarrufları ile kuran fedakâr halkımıza, HAVELSAN'ın bugünlere gelmesinde emeği geçen ve halen çalışmakta olan tüm personelimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Yüksel ÖZTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:31.8.2016
-516